Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

day truyen hinh cap: KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP WINERSAT WCA 5086

day truyen hinh cap: KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP WINERSAT WCA 5086: KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP WINERSAT WCA 5086 Dùng tốt từ 10-40 tivi

KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP WINERSAT WCA 5086

KHUẾCH ĐẠI TRUYỀN HÌNH CÁP WINERSAT WCA 5086
Dùng tốt từ 10-40 tivi

khuếch đại cáp gain đến 60dB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét